Uitgeverij betelgeuze

Uitgeverij Betelgeuze is een educatieve uitgeverij, met als missie kennisverspreiding middels kwalitatief hoogwaardige uitgaven. Wij zijn gespecialiseerd in uitgaven over leer- en gedragsproblemen, leerachterstanden en volwassenen onderwijs. Deze zijn opgenomen in het fonds Onderwijs. Het fonds Mens & Maatschappij concentreert zich op specifieke uitgaven op de terreinen geschiedenis, human interest,  art en poetry en kinderen met problemen.