Uitgeverij betelgeuze

Uitgeverij Betelgeuze is een educatieve uitgeverij, met als missie kennisverspreiding middels kwalitatief hoogwaardige uitgaven. Wij zijn gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen, leerachterstanden vanaf kleuteronderwijs tot en met Voortgezet Onderwijs en volwassenen onderwijs. Deze zijn opgenomen in het fonds Onderwijs. Het fonds Cultuur concentreert zich op specifieke uitgaven op de terreinen geschiedenis, human interest,  art en poëtry.