Klein Rekenonderzoek

Klein Rekenonderzoek

Harry Janssens

Locatie331000808
ISBN: 978-90-8708-080-8 | Boek in A4 formaat (21 x 29.7 cm) | 246 paginas | 300 gr. hardcover | gelamineerd en met zwart metalen spiraal gebonden (Wire-O)  | Voor beschrijving zie hieronder.
42.50 *Prijzen zijn inclusief btw

Klein Rekenonderzoek

In de dagelijkse schoolpraktijk loopt de leraar, de interne begeleider van dezorgverbreding of de remedial teacher aan tegen een 'rekenprobleem', waarvanhij of zij het vermoeden heeft of veronderstelt dat de wortels van het probleemwat verder in het verleden liggen. Met Klein Rekenonderzoek kunnen deleerkrachten van de groepen 3 t/m 8 op eenvoudige wijze rekenhiaten van eenleerling opsporen en op basis daarvan een goed handelingsplan maken.

Hoe kun je er voor zorgen dat de veronderstelling of hetvermoeden van deze rekenhiaten zekerheid wordt als basis voor hulpverlening? Deontwikkeling van rekenvaardigheden kan worden vergeleken met een hoofdwegzonder wegwijzers met ettelijke vaak doodlopende of naar elders leidendezijwegen en -weggetjes. Rekenproblemen ontstaan als het kind de (hoofd)weg kwijtraakt en verdwaalt. Omhet kind weer naar de hoofdweg te krijgen is het zaak om te ontdekken waar,wanneer en waarom het kind de juiste weg is kwijtgeraakt. Op uiterst inventieve wijze heeft de samensteller, Harry Janssens, metmedewerking van Jan ter Borg en Jan Janssens daarvoor een zoekwijzerontwikkeld. Aan de hand van stroomdiagrammen wordt per rekenvaardigheid, bijvoorbeeld: optellen en aftrekken van 1 - 10, delen van 1 - 100, de tafels van 1 - 10,eenheden omzetten in breuken, procenten, etc. Het omvat de rekenvaardigheden van groep 3 tot en met groep 8.

Het is een 'Klein Rekenonderzoek' geworden, omdat hetonderzoek en de suggesties tot hulp zich beperken tot de rekenvaardigheden vande leerlingen. Stap voor stap, met verwijzingen naar conclusies en mogelijkheden voor hulp, deweg naar de bron(nen) van het probleem gevonden. Een van de uitgangspunten bij het ontwikkelen van dit boek was dat hetbruikbaar moest zijn naast alle gangbare rekenmethoden. Wat let u om aan deslag te gaan?

In de heruitgave van Klein Rekenonderzoek is het artikel 'Rekenen en kwestie van automatiseren' toegevoegd. Dit artikel gaat over de relatie met de cito-toets voor groepen. Het hoofdstuk is voorzien van didactische mijlpalen en de opbouw van het automatiseringsprogramma wordt gegeven.