PO

De uitgaven voor het Primair Onderwijs (PO) zijn onderverdeeld in twee onderdelen. Uitgaven voor Groep 4 tot en met Groep 8 onder de naam Onderwijspraktijk en voor de groepen 1 tot en met 3 onder de naam Kleuteronderwijs.
De uitgaven zijn in beide onderdelen bestemd voor leraren (m/v), Remedial Teachers, Interne begeleiders en medewerkers op het basisonderwijs