VO

De uitgaven voor het Voortgezet Onderwijs zijn in onderstaande vier series ondergebracht. De hoofdthema's van de lesmaterialen zijn leerproblemen, leerachterstanden en gedragsproblemen. Het lesmateriaal is speciaal ontwikkeld voor ondersteuning bij de stoornissen dyslexie, dyscalculie, autisme en ADHD. De uitgaven zijn voor het gehele leertraject brugklas, onderbouw en bovenbouw. Aan bod komen de talen Nederlands lezen en Spelling, Engels lezen en spelling, Frans en Duits lezen, luisteren en spelling. Voor rekenen, wiskunde, algebra, meetkunde en statistiek is Hulp bij leerproblemen Rekenen en wiskunde ontwikkeld.