Taalatelier

Taalatelier is een complete serie lesmateriaal voor het taakgericht leren van functioneel Nederlands taalgebruik. Het lesmateriaal is ontwikkeld voor leerlingen in de onderbouw, dan wel bovenbouw van het VO en groep 8 van het PO. De serie is opgebouwd met de onderdelen Lezen, Presenteren, Grammatica, Spelling en Woordenschat. Ieder deel bestaat uit een Docentenboek met antwoorden en aanwijzingen voor de docent en een Werkboek met opgaven voor de leerling. Het Taalatelier lesmateriaal is specifiek ontwikkeld voor zowel individueel gebruik als op scholen ter ondersteunen van leerlingen bij de uitvoering van diverse taaltaken. Alle delen staan onder redactie van dr. Hilde Haquebord, drs. Helene Bakker-Renes, drs. Tineke Fennis-Poort.