Remediaal

Remediaal en Remediaal Digitaal
Platform voor Educational Needs in het vo/bve

Remediaal is het vaktijdschrift voor Educational Needs in het voortgezet onderwijs en bve. Al sinds de start in 2000 is het een onafhankelijk vakblad voor remedial teachers, leerkrachten, orthopedagogen, psychologen en anderen die met leer- en gedragsproblemen te maken hebben.

Remediaal wil een brug slaan tussen theorie en praktijk. Het doel is enerzijds praktijkoplossingen aan een wetenschappelijke toets te onderwerpen en anderzijds bevindingen uit relevant wetenschappelijk onderzoek op 'bruikbaarheid in de praktijk' te beoordelen.