Taalatelier Spelling, Basiscursus Regelspellingen

Taalatelier Spelling, Basiscursus Regelspellingen

Helene Bakker-Renes

Locatie330090334
ISBN: 978-90-8708-033-4 | Docentenboek | Redactie dr. Hilde Haquebord, drs. Helene Bakker-Renes, drs. Tineke Fennis-Poort | gelijmd gebonden | formaat A4 | 94 pagina's | kleur
37.95 *Prijzen zijn inclusief btw
Taalatelier - Basiscursus spelling - Regelspellingen - Docentenboek

Het bijzondere van Regelspellingen is, dat naast de uitleg van de belangrijkste regels van de Nederlandse spelling er bij elke regel vergelijkingen worden gemaakt met het Engels, Frans en Duits. Een functionele, taaloverschrijdende aanpak om leerlingen bewuster naar hun spelling te laten kijken. Regelspellingen is geschikt voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De uitgave Regelspellingen is een goede aanvulling voor iedereen die de spellingregels niet goed beheerst. Onderdelen die leerlingen nog niet behandelen kunnen op een ander moment geoefend worden. Daardoor worden de regels vaak herhaald.

Regelspellingen zorgt voor:

  •    minder fouten schrijven;
  •    beter begrip van de Engelse, Franse en Duitse taal;
  •    nadenken over hoe taal in elkaar zit;
  •    hogere cijfers voor de talen;
  •    een naslagwerk spellingregels;
  •    een nieuwe vergelijkende aanpak van moderne vreemde talen.

Taalatelier Basiscursus Spelling-Regelspellingen is voor de leerling in de onderbouw van het VO. Regelspelling bestaat uit een docentenboek en een werkboek voor de leerling

Taalatelier is een serie lesmateriaal bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het VO en groep 8 van het PO. De serie is onderverdeeld in de rubrieken Lezen, Presenteren, Basiscursus Grammatica, Basiscursus Spelling en Woordenschat. Iedere rubriek bestaat uit verschillende zelfstandig te gebruiken lesdelen. Ieder deel gaat in op een taaltaak waar oefeningen aan gekoppeld zijn. De serie is gericht op het verwerven van functionele taalvaardigheden en ondersteunt leerlingen bij het leren uitvoeren van functionele taken in het Nederlands.

De gehele serie Taalatelier bestaat uit lesmateriaal dat op scholen gebruikt kan worden voor het ondersteunen van leerlingen bij de uitvoering van diverse taaltaken. Denk hierbij aan het begrijpend en studerend lezen van instructie- en bronmateriaal, het maken van verslagen en het houden van presentaties. Het materiaal kan op verschillende niveaus en in verschilllende situaties worden ingezet: bij de lessen Nederlands, bij remedial teaching en bij taalondersteuning in het vakonderwijs.


.