Luisterlezen Engels

Luisterlezen Engels
Luisterlezen Engels

Rinie Hoeks-Mentjens

Locatie330053007
ISBN: 978-90-8708-300-7 | Spiraal gebonden hard cover | Formaat A4 | 250 pags |

Het audiobestand van Luisterlezen Engels wordt u per mail toegestuurd.
52.00 *Prijzen zijn inclusief btw
LuisterLezen Engels

Luisterlezen Engels van Rinie Hoeks is een gebonden boek, die het gelijktijdig lezen en luisteren van tekst stimuleert. Dit als ondersteuning voor de leerling met dyslexie om de toegang tot een tekst te vergemakkelijken. Dat het meelezen van een ingesproken tekst de verklanking ondersteunt voor de dyslectische leerling en daarmee de toegang tot de tekst vergemakkelijkt, daar is iedereen van overtuigd.

Het gecombineerd aanbieden van klank en teken wordt ook ondersteund door recent hersenonderzoek (Blau et al. 2009), waaruit blijkt dat de integratie van taalklanken en lettertekens (bij het lezen) problematisch is en dat dit samenhangt met een fundamenteler tekort in het auditief verwerken van fonologische taken. Luisterlezen kan hier faciliterend werken, zeker in een vreemde taal zoals het Engels, waar de samenhang tussen letter en klank nogal ondoorzichtig is en waarin totaal niet wordt onderwezen.
De opzet

Zoals de naam Luisterlezen al aangeeft, gaat het erom dat de leerling luistert naar ingesproken tekstmateriaal en tegelijk meeleest. Door dit een aantal malen te herhalen wordt het gemakkelijker gemaakt om woorden qua klank- en woordbeeld in het geheugen vast te zetten. Ook het onthouden van de betekenis van de woorden zal versterkt worden. Voorwaarde bij het Luisterlezen is dat het materiaal voor voldoende herhalingen van woorden zorgt. Hierin is o.a. voorzien doordat de tekstkeuze gebaseerd is op woordfrequentie.

De eerste groep teksten is gebaseerd op de eerste 500 Engelse basiswoorden, de tweede groep teksten maakt gebruik van de eerste 1000 woorden en in de derde groep zijn de teksten gecentreerd rond de eerste 2000 basiswoorden. Hoe frequenter een woord voorkomt hoe groter de kans dat er vele ontmoetingen met het woord zullen zijn. Het aantal teksten per niveau is een verdere garantie, dat er vele herhalingsmomenten zijn ingebouwd en ten slotte is er de werkwijze zelf, die er voor zorgt dat een tekst zo'n vijf keer gelezen en beluisterd moet worden.

Luisterlezen Engels is een onderdeel van de uitgave Hulp bij leerproblemen Engels Lezen en spelling. Hulp bij leerproblemen is een methode gericht op leerlingen met leerproblemen zoals dyslexie. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. De serie Hulp bij leerproblemen omvat Nederlands Lezen en Spelling, Rekenen en wiskunde, Engels Lezen en spelling en Duits lezen en spelling.