Zichtwoorden Engels

Zichtwoorden Engels

Rinie Hoeks-Mentjens

Locatie330053010
ISBN: 978-90-8708-073-0 | Spiraal gebonden hard cover | Formaat A4 | 120 pags | 1 audio cd

42.50 *Prijzen zijn inclusief btw
Zichtwoorden Engels

Zichtwoorden Engels van Rinie Hoeks is een gebonden boek, die ondersteuning geeft bij het automatiseren van het opbouwen van een woordenschat. Onder meer voor de dyslectische leerling of voor de leerling met leerachterstand in het Engels, om de toegang tot een tekst te vergemakkelijken. Het leesproces vergt veel geheugencapaciteit. Als te veel van die capaciteit op de technische decodeeraspecten van het lezen gericht moeten worden, zal het zeer lastig zijn om aandacht voor de begripskant over te houden.

Om een deel van de geheugenlast tijdens het leesproces te verlichten is het noodzakelijk om een automatische woordenschat op te bouwen. Dat wil zeggen dat de lezer een flink deel van de te lezen woorden in een tekst automatisch en onmiddellijk herkent, zonder er speciaal aandacht aan te hoeven schenken. Dit betekent dat er geheugencapaciteit overblijft om de resterende woorden te verklanken en te verwerken. In het Engels spreekt men van een sight vocabulary, een term die precies aangeeft wat bedoeld wordt: woorden die op het eerste gezicht herkend worden (dus zonder eerst te verklanken). Ik wil daarom in het Nederlands de term zichtwoordenschat gebruiken.

Er zijn verscheidene lijsten in omloop, die aangeven wat nou de basiswoordenschat is in het Engels en die in ieder geval automatisch herkend moet worden. Zo is er in Amerika een veelgebruikte lijst op de elementary schools die gebaseerd is op 220 basiswoorden, de Dolch List of Basic Words. Beweerd wordt dat met het automatisch herkennen van de eerste 100 (!) woorden van deze lijst men zo’n 50% van de woorden in elke tekst herkennen kan! Een andere lijst van Dr. Edward Fry (Professor of Education and Director of the Reading Center at Rutgers University and Loyola University in Los Angeles) gaat uit van 1000 woorden, die kinderen in het Amerikaanse basisonderwijs als zichtvocabulaire zouden moeten leren. In dit boek is gebruik gemaakt van de eerste 300 van deze lijst. Immers, ‘ the first 300 words … make up to 65% of all written material in the English language’.

De oefeningen zijn als volgt opgebouwd:

    • de eerste 100 woorden
    • tweede 100 woorden, aangevuld met woorden uit de eerste 100
    • de derde 100 woorden, aangevuld met woorden uit de eerste 200

Op deze wijze wordt gegarandeerd, dat zeker de allereerste woorden uit de lijst veelvuldig aan bod komen.

Zichtwoorden Engels is een onderdeel van de uitgave Hulp bij leerproblemen Engels Lezen en spelling. Hulp bij leerproblemen is een methode gericht op leerlingen met leerproblemen zoals dyslexie. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. De serie Hulp bij leerproblemen omvat Nederlands Lezen en Spelling, Rekenen en wiskunde, Engels Lezen en spelling en Duits lezen en spelling.