Taalatelier Woordenschat, Woorden in teksten

Taalatelier Woordenschat, Woorden in teksten

Ineke Stigter

Locatie330090112
ISBN: 978-90-8708-011-2 | Docentenboek | Redactie dr. Hilde Haquebord, drs. Helene Bakker-Renes, drs. Tineke Fennis-Poort | gelijmd gebonden | formaat A4 | 72 pagina's | kleur
37.95 *Prijzen zijn inclusief btw
Taalatelier - Woordenschat - Woorden in teksten - Docentenboek

Schoolteksten bevatten veel moeilijke, onbekende woorden. De tekst is dan moeilijk te begrijpen. Als de leerling de belangrijke wooren in een tekst kent, snapt hij/zij de tekst beter. Daarom leert de leerling in Woorden in teksten welke woorden in een tekst belangrijk zijn. Die woorden hebben zijn speciale aandacht nodig.
Taalatelier Basiscursus Grammatica -Woordsoorten is bestemd voor de leerling van de onderbouw-bovenbouw VO en bestaat uit een docentenboek en een werkboek voor de leerlingen.

Taalatelier is een serie lesmateriaal bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het VO en groep 8 van het PO. De serie is onderverdeeld in de rubrieken Lezen, Presenteren, Basiscursus Grammatica, Basiscursus Spelling en Woordenschat. Iedere rubriek bestaat uit verschillende zelfstandig te gebruiken lesdelen. Ieder deel gaat in op een taaltaak waar oefeningen aan gekoppeld zijn. De serie is gericht op het verwerven van functionele taalvaardigheden en ondersteunt leerlingen bij het leren uitvoeren van functionele taken in het Nederlands.

De gehele serie Taalatelier bestaat uit lesmateriaal dat op scholen gebruikt kan worden voor het ondersteunen van leerlingen bij de uitvoering van diverse taaltaken. Denk hierbij aan het begrijpend en studerend lezen van instructie- en bronmateriaal, het maken van verslagen en het houden van presentaties. Het materiaal kan op verschillende niveaus en in verschilllende situaties worden ingezet: bij de lessen Nederlands, bij remedial teaching en bij taalondersteuning in het vakonderwijs.


klanten die dit artikel bestelden, kochten ook…