Het basisonderwijs in A3 formaat

Het basisonderwijs in A3 formaat

Harry Janssens | Inger Trommel

Locatie331001560
ISBN 978 90 8708 156 0 | Boek in A3 formaat (42 x 30 cm) | 112 pagina's | 300 gr. hardcover | glansgelamineerd en met zwart metalen spiraal gebonden (Wire-O) |  | 56 schema's in kleur
78.00 *Prijzen zijn inclusief btw
Het basisonderwijs in A3 formaat

Een bundeling van schema's die de processen en procedures van vrijwel het gehele basisonderwijs omvatten. Harry Janssens, met medewerking van Inger Trommel, hebben het basisonderwijs samengevat in meer dan 50 schema’s op A3 formaat. (42 x 30 cm)
De thema’s van die schema’s betreffen alle aspecten van het basisonderwijs, met de bedoeling dat leerkrachten er direct mee aan de slag kunnen gaan en de schema’s eventueel kunnen aanpassen aan hun eigen schoolvisie, als dat nodig is.

Dit boek is uniek en kan met recht beschouwd worden als een atlas voor het gehele basisonderwijs. Een absolute topprestatie van Harry Janssens. Het boek is gebonden in zwart metalen spiraal, zodat het volledig vlak ligt bij gebruik. De omslag is van 300 grams karton.

Zie ook Het basisonderwijs in A3 formaat Deel 2

De schema’s
De schema’s zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:

  •    A: overzichtsschema’s
  •    B: uitwerking van de basisschema’s
  •    C: uitwerking van de Cito en vertaling naar de groepsplannen en in relatie gebracht met de observatie en methodetoetsen
  •    D: gedrags- en werkhoudingsproblemen
  •    E: kleuteronderwijs
  •    F: lezen
  •    G: spelling
  •    H: rekenen
  •    I: luistervaardigheid, woordenschat, begrijpend luisteren en begrijpend lezen
  •    J: stellen
  •    K: ouders

De auteurs

Harry Janssens. Onderwijsadviseur van de Onderwijspraktijk Harry Janssens. Hij geeft begeleiding en cursussen op basisscholen en individuele leerkrachten.

Inger Trommel. Innovator OBS de Notenkraker te Hoogvliet Rotterdam en eigenaar van Speel je wijzer: Kinderboekhandel en praktische begeleiding/workshops op scholen.

klanten die dit artikel bestelden, kochten ook…