Zorgkalender II - Deel 1

Zorgkalender II - Deel 1

Harry Janssens

Locatie331000754
ISBN 978-90-8708-075-4 | Optimale zorg in het basisonderwijs. Groep 1 en 2 | Formaat A4 (21 x 29.7 cm) | 76 pagina's | 300 gr. hardcover | gelamineerd
32.50 *Prijzen zijn inclusief btw
Zorgkalender II, deel 1,  groep 1 en 2
Optimale zorg in het basisonderwijs
Van leerkrachten in het basisonderwijs wordt veel verwacht als het gaat om zorg voor de leerlingen in de groep. Zorgkalender II Basisonderwijs is een verder uitgewerkte en geactualiseerde opvolger van de bekende Toolkit Zorgkalender. Dit boek in 3 delen biedt een blauwdruk voor optimale zorg per groep. Zorg wordt hierin niet alleen beschreven voor probleemleerlingen. Ook de activiteiten met betrekking tot de voorbereiding en start van het nieuwe schooljaar, ontwikkeling van de groepssfeer, basisafspraken  op school, het zelfstandig werken en het algemene didactische proces maken deel uit van zorg. In een positieve groepssfeer en in een goedlopende organisatie van zelfstandig werken, kunnen leerlingen zich immers goed ontwikkelen.

Hoe werkt het?
Deze Zorgkalender II deel 1 is een boek waarin de eerste activiteiten voor aanvang op school en groep 1 en 2 worden behandeld. In elk boek vindt u een overzicht van de benodigde zorgactiviteiten, geordend naar de maand waarin deze moeten plaatsvinden. De zorgstructuur voor leerlingen van het basisonderwijs wordt beschreven vanuit een 'ideale' situatie. De activiteiten die u zelf al onderneemt op het gebied van leerlingenzorg kunt u vergelijken met de activiteiten die zijn uitgewerkt in de Zorgkalender  Zo komt voor elke klas de zorg in beeld zoals binnen de school is afgesproken en ontstaat voor iedere school en voor elke leerkracht een transparante zorgstructuur.

Zie ook de Zorgkalender II deel 2,  voor groep 3, 4 en 5 en Zorgkalender II deel 3, voor groep 6, 7 en 8.

Over de auteur
Harry Janssens is onderwijsadviseur. Zijn specialiteit is het toepasbaar maken van
theoretische kennis voor de praktijk, met name door het ontwikkelen van hulpmiddelen
zoals: Klein Rekenonderzoek, Het basisonderwijs in A-3 formaat, de serie Gedrags- en werkhoudingsproblemen, De 5 hoofdproblemen van de spelling opgelost,  Bosos kleuterzorg, Bosos leervoorwaardenonderzoek en de Screeningsalmanak.
Onderwijspraktijk Harry Janssens geeft trainingen op maat zowel voor de hele school als voor afzonderlijke klassen of individuele leerkrachten (www.onderwijspraktijk.nl). De Zorgkalender Basisonderwijs is getoetst aan de praktijk in samenwerking met diverse basisscholen: hun ervaringen met de Zorgkalender zijn verwerkt in dit eindproduct.