Opstap Engels Deel III Basiswoorden 2

Opstap Engels Deel III Basiswoorden 2
Opstap Engels Deel III Basiswoorden 2
Opstap Engels Deel III Basiswoorden 2
Opstap Engels Deel III Basiswoorden 2

Ans van Berkel, Rinie Hoeks-Mentjens

Locatie330060075
ISBN: 978-90-8708-007-5 | softcover gelijmd gebonden | 120 pagina's | met kwartetspellen, memoryspel en audio cd.
46.00 *Prijzen zijn inclusief btw
Opstapboek Engels Deel III Basiswoorden 2

Opstap Engels is speciaal ontwikkeld voor leerlingen met dyslexie en gericht op de overstap van het Basisonderwijs naar het Voortgezet onderwijs. De delen Basiswoorden I en II behandelen de hoofdbeginselen van de Engelse spelling. De relatie tussen klanken en letters krijgt veel aandacht. Er wordt in deze Opstapdelen uitsluitend met hoogfrequente woorden geoefend. Dat zijn woorden die relatief vaak in teksten voorkomen, ook in de reguliere leergangen Engels.

De leerling kan zelfstandig met het materiaal aan de slag, maar ook thuis onder begeleiding van ouders. De antwoorden bij de oefeningen staan namelijk achter in de boeken (de zogenaamde 'sleutel'). Daarnaast is de methode heel geschikt voor klassikaal gebruik, maar leraren en remedial teachers kunnen het materiaal evengoed inzetten bij individuele leerlingen.

Bij de Opstapboeken worden audio-cd's en diverse spellen (kwartetten, memory, bingo, puzzels etc.) geleverd. Het inprenten van woorden gaat zo spelenderwijs. De audio-cd ondersteunt de leerlingen bij de juiste uitspraak van woorden.

Deze delen zijn zowel los als in een set te bestellen.

Toelichting voor de begeleider

De drie delen van de opstapboeken Engels.
Het totale opstappakket bestaat uit drie delen. In deel 1, Leenwoorden, wordt de leerling spelenderwijs vertrouwd gemaakt met de Engelse spelling aan de hand van woorden die ook in het Nederlands worden gebruikt. In deel 2 en 3, Basiswoorden, worden de hoofdbeginselen van de Engelse spelling uitgelegd en geoefend. Dit gebeurt aan de hand van woorden die in leergangen voor de basisschool voorkomen.

De Inhoud
In de twee opstapboeken A en B Basiswoorden wordt de Engelse spelling in vereenvoudigde vorm aangeboden. Alleen de hoofdregels worden behandeld en uitzonderingen worden zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten. Omdat met een beperkt aantal woorden wordt gewerkt, komen bepaalde schrijfwijzen niet of nauwelijks voor. In zo’n geval wordt de betreffende schrijfwijze niet behandeld. Voor een korte beschrijving van het spellingsysteem verwijzen we naar de inleiding voor de leerling. Gebruikers van andere RT-materialen voor het Engels van dezelfde auteurs zal de beschrijving bekend voorkomen. Er is een klein verschil in de gebruikte begrippen ten opzichte van de materialen uit de Betelgeuze serie Hulp bij leerproblemen: in de opstapboeken is het begrip ‘luisterspelling’ vervangen door ‘basisspelling’.

Doelgroep
De opstapboeken zijn bedoeld voor leerlingen van groep 8 en de brugklas. In groep 8 kan het pakket gebruikt worden om leerlingen die moeite hebben met de geschreven vorm van woorden, voor te bereiden op Engels in het voortgezet onderwijs. In de brugklas kan het pakket goede diensten verlenen als een eenvoudige inleiding in het spellingsysteem, voorafgaande aan diepergaande materialen zoals te vinden in de mappen uit de serie Hulp bij Leerproblemen van Betelgeuze. Tevens kan het materiaal dienst doen voor een relatief kort durende training in die gevallen waarin de spellingproblemen niet van ernstige aard zijn.

Uitgangspunt vormen de thema’s die genoemd worden in de kerndoelen voor Engels in het Basisonderwijs uit 1993. De thema's luiden: persoonlijke gegevens, de woonomgeving, vrijetijdsbesteding en hobby's, eten en drinken, tijdsaanduiding, beschrijven van personen, op straat, in de winkel en in de klas. Woorden die buiten deze thema’s vallen, zijn gekozen omdat het goede voorbeelden zijn van de basisprincipes van het Engelse spellingsysteem. Ten slotte is de keuze zo veel mogelijk beperkt tot hoogfrequente woorden. Het gaat dus in de delen 2 en 3 om basiswoorden. In totaal komen rond 350 woorden aan bod.

Kapstokwoorden en klankspellingschrift
De behandelde schrijfwijzen worden zo veel mogelijk opgehangen aan zogenaamde kapstokwoorden. Deze staan allemaal bij elkaar in onderdeel 1, bij wijze van naslagwerk.
Als laatste onderdeel van deel 3 is een beknopt klankspellingschrift opgenomen, met daarin alle in de delen 2 en 3 voorkomende woorden, ingedeeld naar kapstokwoorden. Alle woorden uit het klankspellingschrift staan ook op cd.

Materiaal op Cd
Op de bijgeleverde cd is veel van de oefenstof ingesproken. Tevens zijn de kapstokwoorden uit onderdeel 1 opgenomen, en de naar kapstokwoord ingedeelde woorden uit het klankspellingschrift.

Woordjes leren
Aan het eind van deel 2 is een hoofdstuk gewijd aan woordjes leren. Hier krijgt de leerling aanwijzingen om de FLAP-methode te gebruiken en tevens is in dit hoofdstuk een overzicht te vinden van de belangrijkste regels en ezelsbruggen. Bovendien zijn in dit hoofdstuk suggesties opgenomen om door middel van kleuren de uitspraak van de klinkers te ondersteunen.

Alle antwoorden zijn te vinden in een sleutel, zowel achterin deel 2 als in deel 3. Als bijlage bij deel 2A en 2B wordt een pakket kartonnen pagina’s geleverd, bedrukt met een aantal kaartspelletjes, zoals kwartetten, memory en bingo.