Hulp bij leerproblemen Nederlands Lezen

Hulp bij leerproblemen Nederlands Lezen
Hulp bij leerproblemen Nederlands Lezen
Hulp bij leerproblemen Nederlands Lezen
Hulp bij leerproblemen Nederlands Lezen
Hulp bij leerproblemen Nederlands Lezen

Helene Bakker-Renes, Tineke Fennis-Poort

Locatie330000532
ISBN: 978-90-8708-054-9 | 6 ringbanden | formaat A4 |ca 1500 pagina's | In 2019 zijn de audio- en data-cd's vervangen door een USB-stick.
Het is mogelijk om een abonnement op de serie te nemen. U ontvangt dan 1 x per jaar een supplement met aanvullende oefeningen, mutaties en digitale werkstof.
410.00 *Prijzen zijn inclusief btw
Hulp bij Leerproblemen Nederlands Lezen

Hulp bij leerproblemen is een methode gericht op leerlingen met leerproblemen zoals dyslexie. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. De serie Hulp bij leerproblemen omvat Nederlands Lezen en Spelling, Rekenen en wiskunde, Engels Lezen en spelling en Duits lezen en spelling.

Leesvaardigheid
Deze methode is gericht om kinderen uit het voortgezet onderwijs te ondersteunen met leesproblemen. Op het VO blijkt een verontrustend percentage leerlingen niet te beschikken over de vereiste leesvaardigheid, wat een bedreiging vormt voor hun schoolsucces. Hulp bij leerproblemen Nederlands lezen ondersteunt het leren van de vaardigheden begrijpend- en bestuderend lezen.

Hoofdcategorieen
De methode lezen is verdeeld in drie hoofdcategorieen t.w. snelheid, nauwkeurigheid en begrip. Deze hoofdcategorieen zijn gesplitst in deelitems die zijn gekoppeld aan vele hulpsuggesties en uitgebreid oefenmateriaal. Via signalerings- en analysetoetsen krijgt u zicht op vaardigheden begrijpend- en bestuderend lezen. De gevonden gegevens kunnen ingevuld worden op analyseformulieren die direct gekoppeld zijn aan hulpsuggesties en oefenstof.

Diagnostisch onderwijzen
Hulp bij Leerproblemen Nederlands Lezen bestaat uit 6 banden. De opzet van de methode is een goed voorbeeld van diagnostisch onderwijzen, instructief niet alleen voor de remedial teacher, die hiermee moet werken, maar ook voor de leerkracht die meer zicht wil hebben op alle facetten waarin een stagnerend leesproces zich kan uiten.

De opzet en systematiek van de serie Hulp bij leerproblemen

Samenhang
Het uitgangspunt van de auteurs bij het schrijven van het lesmateriaal was samenhangend materiaal maken. Samenhangend wat betreft materiaal voor signalering, onderzoek en hulp voor Nederlands, Engels en Duits en rekenen/wiskunde. Kennis over lees-, spelling-, wiskunde en rekenproblemen van individuele leerlingen en van groepen moet makkelijk vertaald kunnen worden in concreet uitvoerbare hulp.

Systematiek
‘Hulp bij leerproblemen’ is zowel voor Nederlands als voor Engels, Duits en Rekenen/wiskunde ingedeeld naar vaardigheden die een leerling moet beheersen om tot goed lezen, spellen en rekenen te komen. Via signalerings- en analysetoetsen kunt u zicht krijgen op die vaardigheden. De gevonden gegevens kunnen ingevuld worden op analyseformulieren die direct gekoppeld zijn aan hulpsuggesties en oefenstof. De basis van ieder deel is dus de analyse.

Analyse: basis van de methode
Via de gegevens die u verzamelt in de analysefase, kiest u de hulpsuggesties en het oefenmateriaal. De basis van wat u doet is dus steeds de analyse. Dit is voor ieder deel zo. In alle delen bestaat de analyse uit een analyse van de taak èn een analyse van het proces. Met een taakanalyse komt u er achter wat de leerling met de stof doet: wat kan hij goed, wat doet hij fout?

Procesanalyse
De vraag waarom hij/zij het zo doet wordt met de procesanalyse beantwoord. Daarin komt aan de orde hoe een leerling denkt als hij/zij met een taak bezig is of waarom hij/zij een bepaald antwoord geeft.