Taalatelier Lezen, Moeilijke teksten

Taalatelier Lezen, Moeilijke teksten

Hiske Feenstra & Maaike Pulles

Locatie330090259
ISBN 978-90-8708-025-9 | Werkboek | Redactie dr. Hilde Haquebord, drs. Helene Bakker-Renes, drs. Tineke Fennis-Poort | gelijmd gebonden | formaat A4 | 62 pagina's
8.75 *Prijzen zijn inclusief btw
Taalatelier Lezen - Moeilijke teksten - Werkboek

Op school moeten leerlingen steeds meer lezen. Bij elk vak worden de teksten langer en moeilijker. Toch moeten ze goed gelezen worden om bijvoorbeeld proefwerken te kunnen maken en huiswerk te kunnen leren. In Moeilijke Teksten wordt geleerd hoe deze moeilijke teksten aan te pakken door het gebruik van een paar leesstrategieën tegelijk.

Taalatelier is een serie lesmateriaal bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het VO en groep 8 van het PO. De serie is onderverdeeld in de rubrieken Lezen, Presenteren, Basiscursus Grammatica, Basiscursus Spelling en Woordenschat. Iedere rubriek bestaat uit verschillende zelfstandig te gebruiken lesdelen. Ieder deel gaat in op een taaltaak waar oefeningen aan gekoppeld zijn. De serie is gericht op het verwerven van functionele taalvaardigheden en ondersteunt leerlingen bij het leren uitvoeren van functionele taken in het Nederlands.

De gehele serie Taalatelier bestaat uit lesmateriaal dat op scholen gebruikt kan worden voor het ondersteunen van leerlingen bij de uitvoering van diverse taaltaken. Denk hierbij aan het begrijpend en studerend lezen van instructie- en bronmateriaal, het maken van verslagen en het houden van presentaties. Het materiaal kan op verschillende niveaus en in verschilllende situaties worden ingezet: bij de lessen Nederlands, bij remedial teaching en bij taalondersteuning in het vakonderwijs.

De prijs van de werkboeken is zo laag mogelijk gehouden. Dit om iedere leerling in een eigen werkboek te kunnen laten werken. Een eigen boek kan bovendien voor de leerling later van pas komen. Want ook in de hogere leerjaren is het handig af en toe nog eens te kunnen kijken hoe die spellingregels ook al weer zijn.