Taalatelier Lezen, Exacte vakken

Taalatelier Lezen, Exacte vakken

Yvonne Dijkstra

Locatie330090365
ISBN 978-90-8708-036-5 | Werkboek | Redactie dr. Hilde Haquebord, drs. Helene Bakker-Renes, drs. Tineke Fennis-Poort | gelijmd gebonden | formaat A4 | 86 pagina's
8.75 *Prijzen zijn inclusief btw
Taalatelier - Lezen - Exacte vakken - Werkboek

Taalatelier Exacte vakken biedt oefenmateriaal om de leesvaardigheid van leerlingen te trainen en te vergroten voor talige reken- en wiskundeopdrachten. Dit aan de hand van opdrachten uit schoolboeken voor de exacte vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie). Opdrachten uit de exacte vakken zijn veel taliger van aard geworden. De rol van taal in het vakonderwijs is de laatste decennia sterk toegenomen en leerlingen, die op het talige vlak niet mee kunnen komen, missen soms de boot.

Bij het ontwikkelen van Exacte vakken is gebruikgemaakt van authentieke opdrachten, die leerlingen in hun eigen schoolboeken tegen zouden kunnen komen. Om de relatie met het vakonderwijs nog verder te versterken, worden de leerlingen aangemoedigd om bij sommige opdrachten hun eigen schoolboeken te gebruiken.

Taalatelier Exacte vakken bestaat uit negen taken. Iedere taak behandelt een afzonderlijke leesstrategie. Deze strategieën komen uiteindelijk bij elkaar in een stappenplan dat in de laatste taak geoefend kan worden met een wat langere opdracht. En dan is het tijd om het geleerde in de praktijk te brengen! Want het trainen van functionele taalvaardigheden krijgt pas echt zin, als leerlingen zich realiseren dat de in Exacte vakken geleerde vaardigheden gebruikt kunnen worden in de lessen en bij het maken van huiswerk. De begeleiding van een docent bij het maken van die stap is onontbeerlijk en om transfer aan te moedigen kunt u het eerdergenoemde stappenplan bijvoorbeeld voor de leerling plastificeren.

Taalatelier Lezen Exacte vakken is voor de leerling in de onderbouw VO en bestaat uit een docentenboek en een werkboek voor de leerling. Het docentenboek bevat alle antwoorden en aanwijzingen, die de docent kan gebruiken voor de ondersteuning van de leerling bij het gebruik van het bijbehorende werkboek.

Taalatelier is een serie lesmateriaal bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het VO en groep 8 van het PO. De serie is onderverdeeld in de rubrieken Lezen, Presenteren, Basiscursus Grammatica, Basiscursus Spelling en Woordenschat. Iedere rubriek bestaat uit verschillende zelfstandig te gebruiken lesdelen. Ieder deel gaat in op een taaltaak waar oefeningen aan gekoppeld zijn. De serie is gericht op het verwerven van functionele taalvaardigheden en ondersteunt leerlingen bij het leren uitvoeren van functionele taken in het Nederlands.

De gehele serie Taalatelier bestaat uit lesmateriaal dat op scholen gebruikt kan worden voor het ondersteunen van leerlingen bij de uitvoering van diverse taaltaken. Denk hierbij aan het begrijpend en studerend lezen van instructie- en bronmateriaal, het maken van verslagen en het houden van presentaties. Het materiaal kan op verschillende niveaus en in verschilllende situaties worden ingezet: bij de lessen Nederlands, bij remedial teaching en bij taalondersteuning in het vakonderwijs.

De prijs van de werkboeken is zo laag mogelijk gehouden. Dit om iedere leerling in een eigen werkboek te kunnen laten werken. Een eigen boek kan bovendien voor de leerling later van pas komen. Want ook in de hogere leerjaren is het handig af en toe nog eens te kunnen kijken hoe die spellingregels ook al weer zijn.