Taalatelier Grammatica Zakboek

Taalatelier Grammatica  Zakboek

Helene Bakker-Renes

Locatie330090280
ISBN: 978-90-8708-028-0 | Zakboek | Redactie dr. Hilde Haquebord, drs. Helene Bakker-Renes, drs. Tineke Fennis-Poort | geniet gebonden | formaat A5 (21 x 15)  | 28 pagina's
12.95 *Prijzen zijn inclusief btw

Taalatelier - Grammatica - Zakboek

Het zakboek Grammatica is onderdeel van de serie Taalatelier en hoort thuis in de rubriek: Basiscursus grammatica. Het zakboekje is een klein naslagwerk, formaat A5. Want ook in de hogere klassen heb je af en toe kennis van woordsoorten en zinsdelen nodig om beter te spellen of om één van de vreemde talen te verbeteren. Het is dan handig dit overzichtelijk ingedeeld boekje bij de hand te hebben.

In het zakboek vinden leerlingen een beknopt overzicht (uitleg) van de Nederlandse grammaticaregels. Het zakboek Grammatica is een prima aanvulling op de Taalatelier delen Basiscursus grammatica - Woordsoorten en Basiscursus grammatica - Zinsdelen, waarin testen, oefeningen en toepassingen op de moderne vreemde talen (Engels, Frans en Duits) zijn te vinden. Taalatelier Zakboek Grammatica is bestemd voor leerlingen in VO en een ieder die met de Nederlandse taal te maken heeft. Beroepsmatig of als interesse.

Taalatelier is een serie lesmateriaal bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het VO en groep 8 van het PO. De serie is onderverdeeld in de rubrieken Lezen, Presenteren, Basiscursus Grammatica, Basiscursus Spelling en Woordenschat. Iedere rubriek bestaat uit verschillende zelfstandig te gebruiken lesdelen. Ieder deel gaat in op een taaltaak waar oefeningen aan gekoppeld zijn. De serie is gericht op het verwerven van functionele taalvaardigheden en ondersteunt leerlingen bij het leren uitvoeren van functionele taken in het Nederlands.

De gehele serie Taalatelier bestaat uit lesmateriaal dat op scholen gebruikt kan worden voor het ondersteunen van leerlingen bij de uitvoering van diverse taaltaken. Denk hierbij aan het begrijpend en studerend lezen van instructie- en bronmateriaal, het maken van verslagen en het houden van presentaties. Het materiaal kan op verschillende niveaus en in verschilllende situaties worden ingezet: bij de lessen Nederlands, bij remedial teaching en bij taalondersteuning in het vakonderwijs.

De prijs van de werkboeken is zo laag mogelijk gehouden. Dit om iedere leerling in een eigen werkboek te kunnen laten werken. Een eigen boek kan bovendien voor de leerling later van pas komen. Want ook in de hogere leerjaren is het handig af en toe nog eens te kunnen kijken hoe die spellingregels ook al weer zijn.