Taalatelier Grammatica, Woordsoorten

Taalatelier Grammatica, Woordsoorten

Helene Bakker-Renes

Locatie330090211
ISBN 978-90-8708-021-1 | Werkboek | Redactie dr. Hilde Haquebord, drs. Helene Bakker-Renes, drs. Tineke Fennis-Poort | gelijmd gebonden | formaat A4 | 90 pagina's

8.75 *Prijzen zijn inclusief btw
Taalatelier - Basiscursus grammatica - Woordsoorten - Werkboek

In het deel Basiscursus grammatica - Woordsoorten wordt ingegaan op de vraag 'Waarom moet ik het weten, wat heeft het voor zin om woordsoorten te kennen?' Bij elke woordsoort wordt namelijk ingegaan op de toepassing ervan bij spelling en bij Engels, Frans en/of Duits. Bij toepassing denken we aan het kunnen vinden van zelfstandige naamwoorden die in het Duits een hoofdletter hebben, aan de bijvoeglijke naamwoorden die in het Frans vaak achter de zelfstandige naamwoorden staan, aan de dt's die alleen bij werkwoorden geschreven worden. Woordsoorten, het eerste deel van de Basiscursus grammatica begint met een uitleg van wat grammatica is.

Daarna volgen 9 taken; voor iedere woordsoort één taak. Iedere taak bestaat uit 5 onderdelen: test jezelf; uitleg; opdrachten; toepassing; wat heb je nu geleerd? We denken met deze grammatica veel docenten een plezier te doen. U weet hoe versnipperd grammatica in methodes staat en hoe nutteloos veel leerlingen het vinden. Hopelijk gaan uw leerlingen met de Basiscursus grammatica - Woordsoorten daar nu anders over denken. Taalatelier Basiscursus Grammatica -Woordsoorten is voor leerlingen in de onderbouw/bovenbouw VO en bestaat uit een docentenboek en een werkboek voor de leerlingen.

Taalatelier is een serie lesmateriaal bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het VO en groep 8 van het PO. De serie is onderverdeeld in de rubrieken Lezen, Presenteren, Basiscursus Grammatica, Basiscursus Spelling en Woordenschat. Iedere rubriek bestaat uit verschillende zelfstandig te gebruiken lesdelen. Ieder deel gaat in op een taaltaak waar oefeningen aan gekoppeld zijn. De serie is gericht op het verwerven van functionele taalvaardigheden en ondersteunt leerlingen bij het leren uitvoeren van functionele taken in het Nederlands.

De gehele serie Taalatelier bestaat uit lesmateriaal dat op scholen gebruikt kan worden voor het ondersteunen van leerlingen bij de uitvoering van diverse taaltaken. Denk hierbij aan het begrijpend en studerend lezen van instructie- en bronmateriaal, het maken van verslagen en het houden van presentaties. Het materiaal kan op verschillende niveaus en in verschilllende situaties worden ingezet: bij de lessen Nederlands, bij remedial teaching en bij taalondersteuning in het vakonderwijs.

De prijs van de werkboeken is zo laag mogelijk gehouden. Dit om iedere leerling in een eigen werkboek te kunnen laten werken. Een eigen boek kan bovendien voor de leerling later van pas komen. Want ook in de hogere leerjaren is het handig af en toe nog eens te kunnen kijken hoe die spellingregels ook al weer zijn.