Hulp bij leerproblemen Duits, lezen, luisteren, spreken

Hulp bij leerproblemen Duits, lezen, luisteren, spreken

Arjan Krijgsman, Helene Bakker-Renes

Locatie330030501
ISBN: 978-90-8708-050-1 | 1 ringband | Formaat A4 | ca 650 pagina's | 5 audio Cd's
183.75 *Prijzen zijn inclusief btw
Hulp bij leerproblemen Duits lezen, luisteren en spreken

Hulp bij leerproblemen is een methode gericht op leerlingen met leerproblemen zoals dyslexie. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. De serie Hulp bij leerproblemen omvat Nederlands Lezen en Spelling, Rekenen en wiskunde, Engels Lezen en spelling en Duits lezen en spelling.

De methode Hulp bij leerproblemen Duits lezen, luisteren en spreken is er niet alleen voor de remedial teacher, maar zeker ook voor al die leraren Duits, die in hun klassen met leerproblemen worden geconfronteerd. En daaraan met individuele, of kleine c.q. grotere groepen leerlingen willen werken. Op basis van het signaleringsmateriaal en met behulp van het begeleidingsmateriaal kan vanaf het eerste leerjaar Duits aan de gesignaleerde leerproblemen worden gewerkt.

Het lesmateriaal is zo opgezet dat er met leerlingen met leesproblemen van verschillende niveaus kan worden gewerkt. Daarom treft u toetsen, diagnostisch en begeleidingsmateriaal met verschillende moeilijkheidsgraad aan in het lesmateriaal.

De opzet en systematiek van de serie Hulp bij leerproblemen

Samenhang
Het uitgangspunt van de auteurs bij het schrijven van het lesmateriaal was samenhangend materiaal maken. Samenhangend wat betreft materiaal voor signalering, onderzoek en hulp voor Nederlands, Engels en Duits en rekenen/wiskunde. Kennis over lees-, spelling-, wiskunde en rekenproblemen van individuele leerlingen en van groepen moet makkelijk vertaald kunnen worden in concreet uitvoerbare hulp.

Systematiek
‘Hulp bij leerproblemen’ is zowel voor Nederlands als voor Engels, Duits en Rekenen/wiskunde ingedeeld naar vaardigheden die een leerling moet beheersen om tot goed lezen, spellen en rekenen te komen. Via signalerings- en analysetoetsen kunt u zicht krijgen op die vaardigheden. De gevonden gegevens kunnen ingevuld worden op analyseformulieren die direct gekoppeld zijn aan hulpsuggesties en oefenstof. De basis van ieder deel is dus de analyse.

Analyse: basis van de methode
Via de gegevens die u verzamelt in de analysefase, kiest u de hulpsuggesties en het oefenmateriaal. De basis van wat u doet is dus steeds de analyse. Dit is voor ieder deel zo. In alle delen bestaat de analyse uit een analyse van de taak èn een analyse van het proces. Met een taakanalyse komt u er achter wat de leerling met de stof doet: wat kan hij goed, wat doet hij fout?

Procesanalyse
De vraag waarom hij/zij het zo doet wordt met de procesanalyse beantwoord. Daarin komt aan de orde hoe een leerling denkt als hij/zij met een taak bezig is of waarom hij/zij een bepaald antwoord geeft.