SWPBS

SWPBS

Remediaal artikelen over School Wide Positive Behavior Support

Locatie330100005
ISBN: 978-90-8708-090-7 | Formaat: 145 x215 | softcover gelijmd gebonden | 165 pagina's | kleur
14.95 *Prijzen zijn inclusief btw
SWPBS is een bundel met bijdragen over SWPBS, Schoolwide Positive Behavior Support, uit Remediaal.

Docenten zeggen dan dat ze veel aandacht aan een of enkele leerlingen moeten geven ten koste van andere leerlingen en dat het omgaan met probleemgedrag (te)veel energie kost. Ze gaan twijfelen aan hun eigen competenties en zij verliezen het plezier in lesgeven. Ze geloven niet meer dat zij invloed uit kunnen oefenen op leren en gedrag.
Schoolwide Positive Behavior Support ondersteunt hierin scholen en docenten. De eerste twee bijdragen zijn verslagen van PBS-conferenties. Vervolgens zijn de artikelen over SWPBS chronologisch geordend.

Voor goede leerresultaten zijn goede docenten nodig. Zij moeten instructie kunnen geven, een klas managen, een curriculum ontwikkelen, goed kunnen communiceren met hun leerlingen en adequaat gebruik maken van betekenisvolle interactiepatronen.
De meest bepalende factoren daarbij zijn aandacht, warmte, interesse en betrokkenheid.
Dat geldt niet alleen voor docenten in hun omgang met gewone leerlingen, maar (vooral) ook in hun omgang met probleemleerlingen. Alleen moeten alle pedagogische maatregelen dan meer systematisch ingezet worden. Dat past binnen de maatschappelijke opdracht die de scholen hebben: docenten hebben immers de taak
al hun leerlingen te begeleiden naar ‘verantwoordelijk burgerschap’, en hen te ondersteunen in hun cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling.
Bij problemen is de oorzaak uitzoeken vaak minder interessant dan uit te zoeken wat er aan gedaan kan worden. Dat geldt bij pesten, maar ook bij leerlingen die negatief gedrag tonen en zich niet gemakkelijk uiten. Het is van belang expliciet te zoeken naar de positieve mogelijkheden en talenten van een leerling; die kunnen immers dienen als compensatie voor zijn/haar tekort. Maar dat brengt een docent niet altijd op door hoge werkdruk. Soms maakt het hem/haar ziek van de stress.

SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) is een boekje uit de serie Remediaal Uitgelicht.  Remediaal is het vaktijdschrift voor Educational Needs in het VO/BVE.