Remediaal Special

Remediaal Special
Remediaal Special
Remediaal Special

Themanummer 'Dyscalculie en Rekenproblemen'

Locatie330100005
Softcover gelijmd gebonden | 96 pagina's | full colour | Dubbelnummer 2022- 2/3
14.95 *Prijzen zijn inclusief btw
Het extra dikke Themanummer Dyscalculie en Rekenproblemen.

In dit themanummer vindt u waardevolle bijdragen, die door de fine fleur van het vakgebied zijn geschreven. De bijdragen richten zich op onderzoek, beleid en op praktisch handelen in de klas. En zoals gebruikelijk bevat deze Special een aantal zeer relevante recensies met betrekking tot Dyscalculie en rekenproblemen. Uit de inhoud:

 • Verschaffels Vraagstukken leren oplossen laat zien hoe het onderzoek daarnaar in de laatste veertig jaar is verlopen. Hij concludeert dat bij over het algemeen positieve resultaten uit verschillende studies blijkt hoe moeilijk het voor leerlingen (en hun leerkrachten) was en is om hun klassieke kijk op vraagstukken en de oplossing daarvan los te laten en in te ruilen voor een meer realistisch perspectief.  
 • Van Dijken laat in zijn bijdrage Rekenen en rekenbegeleiding in het Voortgezet Onderwijs zien hoe op twee VMBO-scholen goed rekenbeleid effectief naar de praktijk kan worden vertaald.
 • Hans van Luit concludeert in zijn overzichtsartikel Dyscalculie: Praktijk en beleid in het vo m.b.t. de door hem beschreven maatregelen o.a. dat de leerling gebaat is bij een directeur (als bevoegd gezag) die inziet dat dyscalculie een stoornis is, die veel belemmeringen met zich meebrengt voor de leerling.
 • Van Vugt geeft in Diagnostiek van Dyscalculie in het VO een overzicht van hoe diagnostische processen t.a.v. dyscalculie in de school kunnen verlopen.
 • Hoogland en Groenestijn laten in hun artikel Een Europees model voor gecijferdheid zien hoe In CENF (Common European Numeracy Framework) verschillende rekenniveaus uitgebreid worden beschreven, vergelijkbaar met het Europees Referentiekader voor talen (ERK).  
 • Groenestijn beschrijft in Rekenen voor de toekomst met zwakke rekenaars het belang van zelfsturend leren rekenen voor zwakke rekenaars als onderdeel van op weg zijn naar functionele gecijferdheid.
 • Desoete reikt in haar tekst  Inzetten op autonome motivatie en betrokkenheid bij reken- en wiskundeprestaties, ook bij leerlingen met dyscalculie een aantal handvatten aan waarmee dit ook daadwerkelijk vorm kan krijgen.
 • Kaskens’ ideeën over rekengesprekken zet zij uiteen in Het voeren van rekengesprekken in vo en mbo.

Hierna volgen drie bijdragen die focussen op het grote belang  van creativiteit in het wiskunde-onderwijs.

 • Het belang van creativiteit in de wiskundeles door Kroesbergen en De Vink
 • Maatschappelijk functioneren vraagt om creatief wiskundig denken door Keijzer, Schoevers en Veldhuis.  
 • Ankone en Van der Beek in hun Stress bij rekenen-wiskunde in het voortgezet onderwijs laten zien welke maatregelen leraren en scholen kunnen nemen om aan dit probleem te werken.
 • Zwart,  van Luit, Goei en Noroozi laten in Rekenen met digitaal leermateriaal in het beroepsonderwijs zien dat goede digitale programma’s bijdragen aan leerresultaten, self-efficacy en intrinsieke motivatie van studenten in het beroepsonderwijs.
 • Hoogland maakt in zijn artikel Gouden Kans voor Rekenen op MBO duidelijk dat een functioneel programma, ontwikkelingsgericht opgebouwd, met mogelijkheden om deelsuccessen te halen en te vieren, het rekenen in het mbo een veel constructiever en positiever imago kan geven met een grotere kans op het afleveren van gecijferde professionals.
 • Logtenberg toont in zijn Toegevoegde waarde van Lesson Study bij de nieuwe rekeneisen voor studenten met special needs welke positieve effecten het werken van collega’s binnen Lesson Study kan opleveren.
 • Klein en Van de Heuvel laten in hun Drieslagmodel in het rekenonderwijs in het vo zien dat je mede door dit model  het rekenaanbod en de rekeninhoud beter kunt afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling.
 • Sui Lin Goei voerde een interview met het echtpaar Ruijssenaars over hun laatste publicatie, Berekend! Van rekenproblemen tot dyscalculie.
 • Diana de Zwart schreef een recensie over de nieuwe druk van het Handboek Dyscalculie en
 • S. Krijgsman over Rekenen voor je leven.

Arjan Krijgsman, hoofdredacteur Remediaal en Frans van den Heuvel, gastredacteur.