FLUKS BEGRIJPEND LEZEN Geschiedenis

FLUKS BEGRIJPEND LEZEN Geschiedenis
FLUKS BEGRIJPEND LEZEN Geschiedenis
FLUKS BEGRIJPEND LEZEN Geschiedenis
FLUKS BEGRIJPEND LEZEN Geschiedenis

Cindy Cornelisse

Locatie331005018
ISBN 978-90-8708-501-8
Sofcover cahier | Gehecht | Kleur | 56 pagina's | Formaat A4 (210 x 297 mm)
14.95 *Prijzen zijn inclusief btw
FLUKS Begrijpend lezen | Thema Geschiedenis
Sorteren en Leren

In FLUKS Begrijpend lezen wordt het leesbegrip bevorderd door het leren werken met sorteertaken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het sorteren van informatie uit een tekst een waardevolle rol speelt bij het verbeteren van leesbegrip van leerlingen van verschillende leeftijden. Met sorteertaken worden lezers gestimuleerd om kritisch na te denken over de inhoud van de tekst. Ze krijgen overzicht en inzicht in wat de schrijver verteld en verdiepen zo hun begrip van de tekst. Het maken van een sorteertaak is een goede manier om te leren samenvatten, te leren informatie te integreren en door te evalueren wordt de kennis van de wereld vergroot.

Thema Geschiedenis. In zeven teksten krijgt de leerling een beeld van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en het Interbellum (1919-1939). Het bijzondere van dit werkboek is, dat het een beeld geeft aan de hand van de verhalen van mensen die het zelf hebben beleefd. Zij vertellen hoe het leven in een dorp was. Boeiend voor leerlingen om te leren van de tijd van toen en te vergelijken met de tijd van nu.

BEGRIJPEND LEZEN en TEKSTBEGRIP

FLUKS begrijpend lezen baseert zich op de definities en uitgangspunten geformuleerd door Luc Koning in zijn  
Paper naar aanleiding van de staat van het onderwijs in het leesbegrip (September, 2023) *

Hieronder volgt een samenvatting van zijn paper:
  • Definitie van Begrijpend Lezen:
   • Begrijpend lezen wordt gedefinieerd als het afleiden van betekenis uit tekst, waarbij de lezer begrijpt wat de betekenis van het gelezen is.
   • Betekenis kan verschillende vormen aannemen, zoals informatie, inzicht, mening, oproep, oplossing, waarschuwing, ervaring, uitleg of voorstel.
  • Betekenis Achterhalen:
   • Lezen richt zich op het achterhalen van de algemene betekenis en de inhoud ervan.
   • Dit kan automatisch gebeuren of met behulp van strategieën zoals close-reading, zoekend lezen, denkend lezen, begeleid lezen, vragend lezen of hersteltechnieken.
  • Discussie over Inhouden:
   • Bij begrijpend lezen worden functionele kennisinhouden en aansprekende verhalen gebruikt.
   • Er is een uitdaging bij het bepalen van welke teksten functioneel zijn en hoeveel kennis nodig is.
   • Het doel van begrijpend lezen met informatieve teksten is kennisontwikkeling door het koppelen van nieuwe kennis aan bestaande voorkennis.
   • Het doel van begrijpend lezen met verhalende teksten is leesbeleving.
   • Er is discussie over welke kennis functioneel is en hoeveel kennis nodig is.
  • Functionele Kennis:
   • Kennis moet functioneel zijn en betekenis hebben voor het begrip van de wereld, inclusief zelfkennis, kennis van de leefomgeving, en kennis van de media.
   • Functionele kennis kan ook gerelateerd zijn aan interessegebieden of hobby's.
  • Aanbevelingen:
   • Ontwikkel minimumcanons voor wereldoriëntatie met basiskenmerken en leg de functie ervan uit.
   • Geef naast feitenkennis meer aandacht aan inzicht.
   • Leer kinderen het onderscheid tussen feiten en fictie, echt nieuws en nepnieuws.
  • Centrale Vragen:
   • Hoe bieden we kennisinhouden aan en moeten we daarbij directe instructie combineren met het stimuleren van kritisch denken?
   • Wat moeten kinderen minimaal weten en laten we daarbij de functionaliteit en betekenis van de inhouden meespelen?

* Koning, L.J. (2023) Dertien discussies over begrijpend lezen; eigenlijk moet het toch nog anders. Daarle, Pravoo. Via https://www.pravoo.com

Over de auteur
Cindy Cornelisse werkte jarenlang in het basisonderwijs als leerkracht en intern begeleider. Vanuit haar eigen ervaringen (vroeger) als leerling in combinatie met haar huidige werk als remedial teacher heeft Cindy zich gespecialiseerd in Begrijpend Lezen.
Het is haar missie om het lees- luister- en leergedrag van leerlingen aan te pakken, zodat ze zelfredzaam zijn en met meer zelfvertrouwen aan de slag gaan met verschillende soorten teksten en informatie. Hiervoor heeft ze de cursus Begrijpend Lezen - Alle Teksten de Baas ontwikkeld. In Nederland werken inmiddels ruim 300 remedial teachers met veel plezier met deze dynamische training voor kinderen.