Vergeten leerlijnen aan de basis van het onderwijs

Vergeten leerlijnen aan de basis van het onderwijs
Vergeten leerlijnen aan de basis van het onderwijs
Vergeten leerlijnen aan de basis van het onderwijs
Vergeten leerlijnen aan de basis van het onderwijs
Vergeten leerlijnen aan de basis van het onderwijs

Auteur: Eefje van Sloten

Locatie331000631
ISBN 978-90-8708-063-1 | Boek in A5+ formaat (17 x 23 cm) | 144 pagina's | 300 gr. softcover | gelamineerd | Kleur
29.95 *Prijzen zijn inclusief btw

Vergeten leerlijnen aan de basis van het onderwijs
Voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van peuters en kleuters

De ontwikkeling van kinderen begint natuurlijk niet pas als ze de basisschool binnenkomen, daarom is deze uitgave ook bijzonder geschikt voor pedagogisch medewerkers werkzaam in peuterspeelzalen en kinderopvang. Een doorgaande lijn in het aanbod en het volgen van de ontwikkeling is, wat mij betreft, van hetallergrootste belang. Daar waar ik spreek over 'leerkracht' kan ook 'pedagogischmedewerker' worden gelezen, maar vanwege de leesbaarheid heb ik niet telkensbeide genoemd.
De Auteur

Nadat ik de Opleiding voor Kleuterleidsters gevolgd had, ben ik enthousiast sinds 1980 aan het werk in het onderwijs. Ik heb vanaf het begin de basisschool zien ontstaan en merk dat het beroep Kleuterleidster aan het verdwijnen is. Op de opleidingen blijkt er weinig aandacht voor het eigene van onderwijs aan jonge kinderen, terwijl er juist sprake is van een enorme noodzaak. Hoe vaak hoor je niet dat kinderen al met een achterstand aan het onderwijs beginnen?

Eefje van Slooten is nu werkzaam als zorgcoördinator op een Kindcentrum, waar alle vormen van kinderopvang en basisschool zich onder één dak bevinden. Haar speciale verantwoordelijkheden gelden de doorgaande zorg- en ontwikkelingslijnen. Haar bijzondere belangstelling gaat uit naar kinderen die opgroeien onder minder kansrijke omstandigheden. Zij vindt dat ieder kind de beste ondersteuning verdient bij het waarmaken van zijn of haar droom in het leven. Eefje is ervan overtuigd dat alle ouders het beste voor hun kinderen nastreven en dat kinderen het beste uit zichzelf willen halen. Haar jarenlange ervaring als groepsleerkracht, voornamelijk in de groepen 1 en 2, hebben haar gemotiveerd om dit boek te schrijven.

Vergeten leerlijnen aan de basis van het onderwijs is een prachtig instructief boek geworden vol praktische kennis en wijsheid, met als doelstelling enthousiaste vakkrachten in peuterspeelzalen en kinderopvang, die zich bezig houden met de jongste kinderen in het onderwijs.